Zgłoszenie incydentu

Jeśli zauważą Państwo podejrzane zdarzenie, które może być związane z cyberbezpieczeństwem lub bezpieczeństwem informacji, prosimy o  przesłanie zgłoszenia na adres mailowy incydenty@4wsk.pl
Do takich zdarzeń można zaliczyć np. podejrzane wiadomości SMS rzekomo wysyłane ze Szpitala, podejrzane maile z adresów związanych z 4wsk.pl, nieuprawnione próby logowania na konta pacjenta w systemie e-rejestracji lub eLaborat, zagubienie dokumentacji pacjenta lub próby jej kradzieży.
W zgłoszeniu proszę opisać zdarzenie wraz z datą i godziną jego wystąpienia oraz podać dane kontaktowe osoby zgłaszającej.