Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii