Aktualności

2023-11-14

Grant na cyfryzację

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ otrzymał grant na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Wdrożenie e-Usług w placówce POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”.
Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji tych placówek medycznych, które udzielają świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, co najmniej w zakresie świadczenia lekarza POZ.

Dofinansowanie projektu z UE 159 000,00 zł.