Aktualności

2023-10-25

Udane warsztaty w Sopocie

Badania kliniczne w wojskowej służbie zdrowi – to temat warsztatów, które zorganizowaliśmy w Sopocie. Wydarzeniu patronowało Ministerstwo Obrony Narodowej.
Spotkanie z przedstawicielami m.in. dziewięciu szpitali wojskowych odbyło się w dniach 19-20 października, a jego współorganizatorem był 7. Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku oraz Agencja Badań Medycznych.
Podczas otwarcia warsztatów płk dr hab. n. med. Wojciech Tański, komendant 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego, podkreślił znaczenie badań klinicznych dla rozwoju medycyny, dla rozwoju placówek, które podjęły wysiłek, by je organizować, a przede wszystkim dla pacjentów, oczekujących na nowatorskie metody leczenia. Nasi przedstawiciele: dr hab. Beata Jankowska-Polańska, dyrektorka Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, dr n. med. Anna Skotny, dyrektorka medyczna CWBK, ppłk dr n. med. Bartosz Krakowiak, ordynator Oddziału Niewydolności Serca w Klinice Kardiologii oraz płk lek. Mariusz Kiszka, zastępca komendanta naszego szpitala dzielili się zarówno podczas prelekcji, jak i w kuluarach, doświadczeniem, jakie zgromadzili podczas trwającej już ponad rok pracy CWBK. W czasie wykładów mówili m.in. o organizacji zadań Centrum w strukturze 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego, badaniach komercyjnych i niekomercyjnych w publicznych placówkach ochrony zdrowia, a także wpływie prowadzonych badań na zwiększenie dostępu żołnierzy Sił Zbrojnych RP do innowacyjnych technologii lekowych.
Wystąpień naszych prelegentów z uwagą słuchali przedstawiciele szpitali wojskowych, które decyzję o prowadzeniu badań klinicznych dopiero rozważają, a także biorący udział w szkoleniu przedstawiciele Agencji Badań Medycznych, Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce, Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wojskowego Instytutu Medycznego oraz Naczelnej Izby Lekarskiej.

Zdjęcia