Aktualności

2023-05-17

Druga kadencja dla naszej kardiolożki

Dr n. med. Dorota Kustrzycka-Kratochwil została wybrana po raz drugi do zarządu Asocjacji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Dr Kustrzycka-Kratochwil jest cenioną kardiolożką, specjalizującą się w technikach diagnozowania obrazowego serca. W 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym pracuje od 2003 roku, kierując od początku Zakładem Diagnostyki Obrazowej. W tym czasie uczestniczyła w wielu nowatorskich zabiegach, związanych m.in. z leczeniem chorób strukturalnych serca. Kardiolodzy interwencyjni, z którymi na co dzień współpracuje, zgodnie przyznają, że bez szerokiej wiedzy, doświadczenia i fantastycznego wyczucia dr Kustrzyckiej-Kratochwil, wiele z przełomowych zabiegów, jakie odbyły się w Ośrodku Serca przez ostatnie 20 lat, byłoby znacznie trudniejszych do wykonania.
Do zarządu Asocjacji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dr Kustrzycka-Kratochwil została wybrana po raz pierwszy w 2021 roku. – Teraz będzie to moja druga i ostatnia kadencja, ponieważ zgodnie z regulaminem w zarządzie można pracować przez cztery lata – wyjaśnia lekarka. - Nasza Asocjacja jest najliczniejszą sekcją PTK. Skupiamy się przede wszystkim na edukacji, organizując szkolenia i warsztaty dla echokardiografistów. Dbamy także o jakość badań, przyznając akredytacje indywidualne oraz akredytacje dla pracowni diagnostyki obrazowej w placówkach medycznych.

 

Pani Doktor, serdecznie gratulujemy!