Ważne! Od 1 marca 2015 r. zmienią się numery telefonów do szpitala.
Trzy pierwsze cyfry dotychczasowego numeru (717) trzeba zastąpić cyframi 261. Koniec numeru pozostaje taki sam.
Przykład: informacja szpitala – zamiast 717 660 373 wybieramy 261 660 373.
Informacja:

261 660 373

Adres email:

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 WrocławStomatologia