Ważne! Od 1 marca 2015 r. zmienią się numery telefonów do szpitala.
Trzy pierwsze cyfry dotychczasowego numeru (717) trzeba zastąpić cyframi 261. Koniec numeru pozostaje taki sam.
Przykład: informacja szpitala – zamiast 717 660 373 wybieramy 261 660 373.