Ważne! Od 1 marca 2015 r. zmienią się numery telefonów do szpitala.
Trzy pierwsze cyfry dotychczasowego numeru (717) trzeba zastąpić cyframi 261. Koniec numeru pozostaje taki sam.
Przykład: informacja szpitala – zamiast 717 660 373 wybieramy 261 660 373.
Informacja:

261 660 373

Adres email:

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 WrocławNasza historia

 

 

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ jest nowoczesną placówką, cieszącą się zasłużonym prestiżem na Dolnym Śląsku i w Polsce.

 

Jego początki sięgają okresu II wojny światowej, a konkretnie kwietnia 1944, gdy w miejscowości Białopole, w pobliżu Sum na Ukrainie powstał 6. Szpital Lekko Rannych. Jednostkę tworzyła grupa polskich lekarzy, pracując w bardzo trudnych warunkach: przy niedostatku sprzętu, odpowiednich pomieszczeń (szpital zorganizowano w wiejskich zabudowaniach), wyposażenia oraz lekarstw. Pacjentów leczono w czterech oddziałach, ale pracowała także apteka, gabinet stomatologiczny i pracownia rentgenowska.

Więcej »